Regulamin sklepu

[stosuje się do umów zawartych od dnia 01 stycznia 2023 r.]

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ” ŚLUSARSTWO KAMIŃSKI ” Mateusz Kamiński z siedzibą w Stromcu pod marką MORIA DESIGN, za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem URL: https://www.moriadesign.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez ” ŚLUSARSTWO KAMIŃSKI ” Mateusz Kamiński z siedzibą w Stromcu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta w firmie: ” ŚLUSARSTWO KAMIŃSKI ” Mateusz Kamiński z siedzibą w Stromcu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Stok 4, 26-804 Stromiec); wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 7981467585; REGON: 146218800; działającą pod znakiem towarowym MORIA DESIGN, zarejestrowanym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 018622009,
z wykorzystaniem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL: https://www.moriadesign.pl bądź telefonicznie i mailowo w szczególnych przypadkach (łącznie „Sklep”).
Korzystając ze Sklepu akceptujesz niniejszy Regulamin.
MORIA DESIGN udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu, cena, termin realizacji zamówienia, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment, w którym Klient otrzyma e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Dostępność produktów w Sklepie może się zmieniać.  Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna w Sklepie w momencie składania zamówienia.

Dane kontaktowe
Adres do korespondencji: ” ŚLUSARSTWO KAMIŃSKI ” Mateusz Kamiński, Stromiec ul. Stok 4, 26-804 Stromiec
Adres poczty elektronicznej: sklep@moriadesign.pl
Numer telefonu: +48 781 560 361 lub +48 535 815 715, czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

2. Oferowane towary

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów, które sprzedawane są w komplecie.
Mamy możliwość wprowadzenia ważnych czasowo promocji (np. okresowe obniżki cen). Zasady skorzystania z danej promocji określa jej regulamin.
Możemy wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie nowej ceny na stronie produktu. Sprzedaż realizowana jest zgodnie z Regulaminem.
Informacje zawarte na stronach produktów/towarów w Sklepie nie stanowią oferty MORIA DESIGN w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740 t.j.) Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie dla Klienta do złożenia oferty. Złożenie oferty następuje zgodnie z krokami wypisanymi w pkt 3. Regulaminu.

3. Składanie zamówień

Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:

 • Klient wybiera produkt i dodaje do koszyka
 • Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku
 • Klient wybiera formę płatności oraz sposób dostawy
 • Jeśli Klient posiada kod rabatowy może go użyć
 • Przechodząc dalej i zatwierdzając koszyk Klient  składa  zamówienie i odpowiednio logując się (jeśli posiada konto w Sklepie), rejestruje się (założone zostaje Konto w Sklepie), dokonuje zakupów bez rejestracji (Klient nie ma wtedy dostępu do Konta w Sklepie)
 • Klient podaje swoje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe w przypadku zakupów bez rejestracji (jeśli Klient zakłada Konto w Sklepie to dodatkowo podaje e-mail do logowania oraz ustawia hasło do Konta , a jeśli Klient kupuje będąc zalogowanym to nie musi wprowadzać danych o ile nie są inne niż te podane przez Klienta w Koncie Sklepu)
 • Klient składa zamówienie w Sklepie i je opłaca. MORIA DESIGN w terminie do 7 dni przesyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Umowa zostaje zawarta i oferta przyjęta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient otrzymuje taką informację wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia. Następnie Klient otrzymuje informację o wysyłce towaru.

MORIA DESIGN może nie przyjąć zamówienia do realizacji i w takiej sytuacji nie dochodzi do zawarcia umowy. Wpłacone środki przez Klienta podlegają niezwłocznie zwrotowi.
W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenia zamówienia i jego realizacja poza Sklepem za pomocą e-maila lub telefonu. W takim wypadku przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma Regulamin na swój adres e-mail i będzie poproszony o akceptację Regulaminu i tym samym potwierdzenie dalszej chęci złożenia zamówienia albo Klient zostanie poproszony o zapoznanie się z nim na stronie Sklepu i potwierdzenie jego warunków (zamówienia telefoniczne).

4. Konto w Sklepie

Rejestracja jest dobrowolna. Należy podać login i hasło oraz potwierdzić link aktywacyjny. Po jego kliknięciu następuje zawarcie umowy w zakresie utrzymania dostępu do Konta.
Hasło można zmienić klikając opcję „Zapomniałeś/aś hasło?”. Należy podać swój login i zresetować hasło zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości e-mail.
Konto można usunąć w dowolnym momencie po zalogowaniu albo przesłaniu do nas e-mail na adres Sklepu: sklep@moriadesign.pl
Usunięcie Konta wiąże się z usunięciem danych na nim zgromadzonych. Zastrzegamy, że przechowujemy na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych informacje na temat zamówień Klienta w Sklepie.
Mamy prawo usunąć Konto bez poinformowania Klienta, na które  Klient nie logował się dłużej niż 2 lata.

5. Ceny i koszty dostawy

Ceny produktów wyświetlane w Sklepie zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy widoczne są na etapie składania zamówienia.
Koszt dostawy zamówienia jest różny w zależności od wybranej formy transportu. Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia. Koszt dostawy wynosi 20,00 PLN dla dostawy na adres podany przez Klienta, 15,00 PLN dla dostawy do paczkomatu, 25,00 PLN dla zamówienia płatnego za pobraniem.
MORIA DESIGN realizuje darmową dostawę przy zamówieniach online jeżeli Klient dokonuje zakupów powyżej 1 000,00 PLN z wyjątkiem zamówień stojaków rowerowych. W przypadku zamówień powyżej 2 000,00 PLN w celu ustalenia kosztów dostawy prosimy o kontakt.

6. Dostawa

MORIA DESIGN przyjmuje i przetwarza zamówienia z najwyższą starannością. Zamówione produkty dostarczymy na adres podany przez Klienta, w Polsce oraz do Paczkomatów Inpost w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm. Informacja o przewidywanym terminie dostawy jest wyświetlana przed złożeniem zamówienia. Jeśli Klient poda swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem i przewidywanym terminem dostawy zamówienia.
Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłek w miarę możliwości w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzenia produktu w czasie transportu do spisania protokołu szkody z kurierem.

7. Rezygnacja z zamówienia (odstąpienie od umowy)

Klient może  odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od momentu odbioru przesyłki. Gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej, zwrot zapłaconej kwoty za zamówienie nastąpi tą samą metodą płatności co pierwotne zamówienie. MORIA DESIGN nie zwraca kosztów dostawy zwrotu zamówienia.
Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie: https://moriadesign.pl/zwrot
W przypadku zwrotu towarów (odstąpienie od umowy) podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów lub potwierdzenia ich odesłania.
Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, prosimy o poinformowanie nas o tym jak najszybciej.

8. Zwroty

MORIA DESIGN gwarantuje zwrot kosztów zgodnie z zapisami punktu 7 (Rezygnacja z zamówienia) pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zmodyfikowany, nosić śladów użycia. Ponadto, produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety o ile je posiada. Produkt sprzedawany w komplecie nie może zostać zwrócony w częściach tylko w całości tak jak został zakupiony.

9. Metody płatności

PAYU
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą (z wyjątkiem płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy MORIA DESIGN) przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

Płatność za pobraniem
Zamówienie może zostać opłacone przy odbiorze: kartą płatniczą w paczkomacie InPost lub gotówką/ kartą u kuriera dostarczającego przesyłkę (jeśli wybrany kurier będzie dysponował możliwością zapłaty kartą).

Przelew tradycyjny
Płatność przelewem tradycyjnym polega na własnoręcznym wypełnieniu formularza przelewu odpowiednimi danymi. Klient może to zrobić w placówce banku lub jego serwisie online. Należy wpisać:

 • kwotę do zapłaty,
 • dane odbierającego: ” ŚLUSARSTWO KAMIŃSKI ” Mateusz Kamiński, Stromiec ul. Stok 4, 26-804 Stromiec (adres siedziby i adres do doręczeń: Stromiec, ul. Stok 4, 26-804 Stromiec,
 • tytuł przelewu: identyfikator zamówienia lub numer faktury.

10. Prawa i obowiązki

Klient ma prawo do:

 • zarządzania swoim Kontem,
 • korzystania z usług zgodnie z Regulaminem,
 • kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
 • wykonania zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki
 • usunięcia Konta w dowolnym momencie.
 • Klient zobowiązuje się:
 • dokonać płatności za zakupiony towar (w przypadku odebrania towaru i nie dokonania płatności jest to równoznaczne z przywłaszczeniem mienia),
 • posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich),
 • uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu,
 • nie korzystać ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub/i w sposób naruszający prawo,
 • nie powielać, nie modyfikować materiałów znajdujących się w Sklepie,
 • korzystać ze Sklepu zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania ze Sklepu w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów,
 • aktualizować swoje dane osobowe,
 • nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych osób (w tym osób prawnych) lub uzasadnione interesy MORIA DESIGN albo innych osób (w tym osób prawnych),
 • nie uzyskiwać dostępu do Kont innych osób,
 • nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą działa Sklep,
 • utrzymywać swoje hasło w ścisłej tajemnicy,
 • nie udostępniać innym osobom swojego Konta,
 • nie wykorzystywać zautomatyzowanych programów do zbierania informacji w Sklepie.
 • MORIA DESIGN nie ingeruje w Konto Klienta i zgromadzone na nim informacje za wyjątkiem gdy Klient o to poprosi z uwagi na problemy techniczne albo ktoś zgłosi naruszenie praw i będzie to uzasadnione.
 • Mamy prawo do:
 • badania sposobu korzystania ze Sklepu przez osoby odwiedzające poprzez wykorzystywanie cookies, zbieranie informacji na temat korzystania przez nich z usług (np. statystyki) jak i  przekazywania informacji w ramach targetowania reklam w Internecie zgodnie z Polityką Prywatności,
 • według własnego uznania zmienić funkcjonalności lub wygląd Sklepu jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych usług lub nie wpływa na prawa Klienta w zakresie ochrony danych osobowych,
 • usunięcia Konta Klienta zgodnie z Regulaminem.
 • Zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany. Zastrzegamy jednak możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Sklepu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Dołożymy wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa.

11. Odpowiedzialność

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
MORIA DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za:

 • dane, w tym dane osobowe podane przez Klienta,
 • niepoprawnie wpisane dane przez Klienta,
 • brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności,
 • ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Ciebie lub będących po stronie Klienta w zakresie możliwości korzystania ze Sklepu,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta, które nastąpiły z winy Klienta,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań lub/i zaniechań Klienta, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie ze Sklepu,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta jeżeli naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu MORIA DESIGN, usunął Konto,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami umowy sprzedaży na korzystanie z Konta, a na które nie mieliśmy wpływu,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub/i zaniechań Klienta,
 • hipierłącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. MORIA DESIGN nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

MORIA DESIGN nie weryfikuje podawanych danych przez Klienta.
Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności MORIA DESIGN w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.
Jeśli wystąpił problem z produktem kupionym w Sklepie i nie udało się rozstrzygnąć reklamacji, Klient może ją zgłosić w systemie internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).
Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji. Platforma ODR jest dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można znaleźć tutaj: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

12. Kolory i wymiary

Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich precyzję wykonania i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Nie możemy zagwarantować, że  komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.

13. Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może reklamować wadliwy produkt.
Reklamacje prosimy składać za pomocą formularza na stronie: https://www.moriadesign.pl/reklamacja/
MORIA DESIGN może rozstrzygnąć reklamację na podstawie załączonych zdjęć albo poprosić o wysyłkę wadliwego towaru i rozstrzygnąć dopiero po dokonaniu fizycznych oględzin. Klient jest zobowiązany zachować produkt do momentu rozpatrzenia reklamacji.
Wadliwy towar należy odesłać w takim stanie w jakim został zakupiony tj. kompletny (jeśli został zakupiony zestaw bądź komplet należy go odesłać w całości).
Klient otrzyma od nas odpowiedź w ciągu 14 dni. W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego produktu MORIA DESIGN przestrzega praw ustawowo przysługujących Klientowi.

14. Dane osobowe

Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

15. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do Sklepu, materiałów i marki MORIA DESIGN należą do nas.
Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia MORIA DESIGN lub innych osób. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, właściciel praw podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
Oznaczenie MORIA DESIGN w formie słownej oraz graficznej identyfikuje naszą firmę i funkcjonuje w obrocie gospodarczym. MORIA DESIGN jest naszą nazwą handlową.
Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MORIA DESIGN jakichkolwiek elementów Sklepu w tym w szczególności zawartości jako zrzuty ekranu. Nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych. Zabronione jest także wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja zawartości Konta, w tym tworzenie dzieł zależnych wykorzystywanych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela prawa.
Dodając opinię o produkcie Klient oświadcza, że należy ona do niego oraz udziela niewyłącznej licencji dla MORIA DESIGN na zamieszczony materiał, na okres 99 lat od dnia dodania lub przez okres krótszy jeżeli materiał zostanie usunięty przez MORIA DESIGN na następujących polach eksploatacji:

 • wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych, trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo, publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
 • publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,
 • usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.

16. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
O każdej, istotnej zmianie warunków Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu o ile posiada Konto w Sklepie. Jeśli Klient nie posiada Konta w Sklepie każdorazowo należy akceptować  regulamin na etapie składania zamówienia.
W przypadku zmiany Regulaminu, Klient ma prawo rozwiązać umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Niezgłoszenie chęci rozwiązania umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem. Nie dotyczy to zmian w odniesieniu do realizacji zamówień już złożonych (realizowane są na podstawie ważności regulaminu z dnia złożenia zamówienia).
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.